พื้นที่เขตอำเภอกุดชุม

            อำเภอกุดชุมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเลิงนกทา

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทยเจริญ

            ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอป่าติ้วและอำเภอทรายมูล

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทรายมูล และอำเภอเสลภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

login

202562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
38
86
199645
9747
775
202562

Your IP: 54.90.119.59
2018-02-26 09:51

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ 045789101 โทรสาร 045789101

Email : kudchumwit@gmail.com