ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายกุศล   แสงพันธุ์

ป.ม., ค.บ.

อาจารย์ใหญ่

16 พ.ค. 2515 - 21 ส.ค. 2522

2

นายบุญทัน   ศรีใสคำ

กศ.บ., น.บ.

ผู้อำนวยการ

22 ส.ค. 2522 - 25 ต.ค. 2529

3

นายไวยวุฒิ   มนต์ขลัง

กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

26 ต.ค. 2529 - 01 พ.ย. 2531

4

นายประสิทธิ์   รัตนวงศ์

พม., ค.บ.

ผู้อำนวยการ

02 พ.ย. 2531 - 26 ต.ค. 2533

5

นายเพชร   แก้วใส

กศ.บ.

ผู้อำนวยการ

27 ต.ค. 2533 - 27 ธ.ค. 2541

6

นายสำเร็จ   โพธิวรรณา

กศ.บ., ค.ม.

ผู้อำนวยการ

28 ธ.ค. 2541 - 15 ธ.ค. 2542

7

นายสรรเพชญ   อาจวิชัย

ค.บ., ศษ.ม.

ผู้อำนวยการ

16ธ.ค. 2542 - 31 พ.ค. 2548

8

นายวิศิษฐ์   ขุณิกากรณ์

ค.บ., ศษ.ม.

ผู้อำนวยการ

1 มิ.ย. 2548 – 30  ก.ย. 2553

9

นายไพฑูรย์  แสงพันธุ์

ศษ.บ

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

  1 ต.ค. 2553 - 17 ม.ค. 2554

10

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี

ศษ.ม.

ผู้อำนวยการ

18 ม.ค. 2554- 30 ก.ย. 2555

11

นายไตรสรณ์  สุวพงษ์

ศษ.ม

ผู้อำนวยการ

  1 ต.ค. 2555  –13 พ.ย. 2558

12

นายวิวัฒนา  ไชยา

ศษ.ม

ผู้อำนวยการ

 13 พ.ย.2558 – ปัจจุบัน

login

202546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
38
70
199645
9731
775
202546

Your IP: 54.90.119.59
2018-02-26 09:46

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

โทรศัพท์ 045789101 โทรสาร 045789101

Email : kudchumwit@gmail.com